Skip to content

MARAŞ DEPREMİ BURSU

Maraş Depremi Bursu

Salih Tatlıcı Vakfı, 6 Şubat 2023 tarihli merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri etkileyen depremde; öncelikle anne ve babasını kaybeden, evi yıkılmış olan, maddi imkanları yetersiz depremzede öğrencilere 2023 yılı sonuna kadar eğitim bursu verecektir. Bu kapsamda Vakıf, depremzede öğrenciler için 1.000.000 TL’lik burs fonu oluşturmuştur.

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2) 6 Şubat 2023 tarihli merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenmiş olan illerden birinde ikamet ediyor olmak (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa).

3) İlkokul veya lise öğrencisi olmak

Burs öncelikli olarak depremde anne ve babasını kaybetmiş, evi yıkılmış olan, bu nedenle eğitimini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan ilkokul ve lise öğrencilerine tahsis edilecektir.

Vakıf Bursu 2023 yılı sonuna kadar verilecektir.

Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.

Vakıf bursu için başvurular, SalihTatliciVakfi.org.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, kişisel bilgilerini aşağıda belirtilen belgelerle birlikte SalihTatliciVakfi.org.tr sitesine eksiksiz bir şekilde yükler.

Yapılacak başvurularda, bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Adli Sicil Belgesi,

b) Öğrenci belgesi,

c) Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

d) Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

e) Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Çalışan anne-babanın maaş bordrosu, emekli olanlardan emeklilik gelir belgesi)

Burs başvurusu kabul edilen adayların taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Öğrenciye bursun tahsisi Vakıf Yönetimi tarafından yapılır.

Vakıf Yönetimi başvuran adayların durumlarını inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.

Bursun belirlenen süre boyunca devam edebilmesi için bursiyerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

a) Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi durumlarında burs sona erdirilir.

b) Vakıf, işbu burs şartnamesinin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

c) Vakıf, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan ederler.

d) Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu tek taraflı olarak sonlandırma yetkisi bulunmaktadır.