Skip to content

Bağış ve Sponsorluklar

Vakfımızdan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” Desteği

Vakıf olarak; temel amacı otizmli kişilerin ve ailelerinin haklarını geliştirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri için çalışmalar yapan uluslararası bir kuruluş olan “Autism-Europe aisbl” derneğine bağışta bulunduk.

Otizmli Çocuklara Daha İyi Bir Yaşam Sağlamak Her Bireyin Görevi Olmalıdır.

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tatlıcı; 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada otizm konusuna dikkat çekmek ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmekte, çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanmaktadır. Görülme sıklığı her geçen yıl daha da artan ve bugün neredeyse 68 çocuktan birinde görülmeye başlayan otizm ile ilgili olarak, düzenlenen etkinlikler yoluyla, otistik bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Devletlerin yanında bizler de bireyler olarak, bunu bir sosyal sorumluluk ve bir vatandaşlık görevi olarak görüp, gayret göstermeliyiz. Biz de Vakıf olarak; otistik çocuklarımızın sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu etmekteyiz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, otistik çocuklarımızın da hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmeleri temennisiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.

Autism-Europe

Autism-Europe, 1983 yılında kurulmuş ve Belçika yasalarına göre tanınan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Avrupalı karar vericilerin otistik kişilerin ihtiyaçlarına daha iyi bir politika yanıtı geliştirmelerini savunmaktadır. Ayrıca toplumda otizm konusunda daha fazla farkındalık ve anlayış için çabalamaktadır. 40 ülkeden yaklaşık 90 üye derneğinden oluşmakta ve Avrupa çapında tahmini 7 milyon insanı temsil etmektedir. Kendini savunanlar ve aileler organizasyonda merkezi bir rol oynamaktadır. Avrupa kurumları tarafından, otistik kişiler ve ailelerinin Avrupa’daki önemli bir temsilci ağı olarak tanınmaktadır. Otizm-Avrupa’nın misyonu, Avrupa’daki otizm spektrumundaki tüm kişilerin ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.