“31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü”ne Destek Verdik

31 Mayıs, 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi ülkelerde “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” olarak kutlanıyor. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik ediliyor.

WHO, tütünü “dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük toplumsal sağlık tehdidi” olan bir salgın olarak kabul ediyor. Tüm devletlere, reklamların yasaklanması ve sigara vergilerinin artırılması gibi tütün kullanımını engelleyecek politikaları benimsemesi için çağrıda bulunuyor.

Vakıf olarak; sigaranın sebep olduğu kanser hastalığına çare bulmak için uluslararası düzeyde çığır açan kanser araştırmalarına kendini adamış Alman Kanser Araştırma Merkezi (Deutsches Krebsforschungszentrum -DKFZ)’ne bağışta bulunduk.

Gezegenimizi Kurtarmak İçin Tütün Kullanımının Durdurulması Gerekir

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tatlıcı; “Tütün hem insanlara hem de çevreye zarar veriyor. Tütün yetiştirme, üretme ve kullanma;  suyumuzu, toprağımızı, sahillerimizi ve şehir sokaklarımızı kimyasallar, zehirli atıklar, mikroplastikler dahil sigara izmaritleri ve e-sigara atıkları ile zehirliyor. Tütün endüstrisinin çevre üzerindeki zararlı etkisi çok büyüktür ve gezegenimizin zaten kıt olan kaynakları ve hassas ekosistemleri üzerinde gereksiz bir baskı oluşturarak artmaktadır. Vakfımız, “31 Mayıs Dünya Sigara Bırakma Günü” için sigaranın neden olduğu en önemli hastalık olan kanserle mücadele için araştırmalar yapan Alman Kanser Araştırma Merkezi’ne bağışta bulundu” dedi.

Alman Kanser Araştırma Merkezi (Deutsches Krebsforschungszentrum -DKFZ)

1964 yılında kurulmuş olan Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) en yüksek uluslararası düzeyde çığır açan kanser araştırmaları yürütmeye kendini adamıştır. Faaliyeti ile hayat kurtarmayı ve kanserden etkilenenlerin refahını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Sorumlu, sürdürülebilir ve iklim dostu bir şekilde olağanüstü araştırmalar uygularken çalışanlarına çevreye duyarlı ve sosyal açıdan adil bir iş yeri sağlamaya çalışmaktadır.

Almanya’daki en büyük biyomedikal araştırma enstitüsü ve Helmholtz Alman Araştırma Merkezleri Derneği’nin bir üyesi olan DKFZ, araştırmada mükemmelliğe ve sürdürülebilir bir şekilde araştırma yürütmeye kendini adamıştır. Kanserde hayat kurtaran ve refahı artıran çığır açan araştırmaların aynı zamanda toplumsal zarara ve çevresel bozulmaya katkıda bulunmaması gerektiğine inanmaktadır.

Çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde araştırma yapmak için DKFZ, organizasyonel gelişim, araştırma, insan kaynakları, inşaat ve altyapı, satın alma alanlarındaki hedefler dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bilime dayalı hedeflerle uyumlu bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmektedir.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.

Doğa ve İnsanları Birbirine Bağlayan Projelere Destek Vermeye Devam Ediyoruz

Salih Tatlıcı Vakfı olarak; Avrupa’nın vahşi yaşamının korunması, yaşam alanlarının korunması ve yerel halk için doğa dostu bir ekonomik bakış açısının sağlanması, bitki, hayvan ve habitatların korunmasına için çalışan “EuroNatur Foundation” vakfına bağışta bulunduk.

Doğayı koruma çalışmalarını destekliyoruz

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tatlıcı; “Ekolojik ve iklim krizleri gezegenin sağlığını, insan geçim kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. İklim eylemi, fosil yakıtları ve nükleer enerjiyi aşamalı olarak ortadan kaldırırken, doğa üzerindeki etkilerini en aza indirebilecek ve doğanın ekolojik kapasitelerini hesaba katan yenilenebilir enerjilere öncelik vererek doğa ile birlikte çalışmalıdır. Doğayı ve çevreyi korumak amacıyla çalışan ulusal organizasyonlara verdiğimiz desteğe ilave olarak “EuroNatur Foundation” gibi uluslararası düzeyde çalışan organizasyonlara da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

EuroNatur Vakfı

EuroNatur Foundation, 1987 yılında Friends of the Earth Germany (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND), Nature And Biodiversity Conservation Union (Naturschutzbund Deutschland, NABU) ve Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe, DUH) tarafından kurulmuş olan ve kâr amacı gütmeyen bir vakıfdır. EuroNatur’un kurucuları, yalnızca Almanya’daki olumlu gelişmeleri ilerletmenin artık yeterli olmayacağını anlamışlar ve böylece sınırsız bir doğa için Avrupa çapında bir hareket kavramı doğmasına sebep olmuşlardır. En başından beri EuroNatur, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da çok aktif bir şekilde yer almıştır.

Vakfın kuruluşundan kısa bir süre sonra bölgede dramatik karışıklıklar olmuş ve Demir Perde’nin düşmesi, sınır ötesi doğa koruma için fırsatlar yaratmıştır. “Avrupa Yeşil Kuşağı” girişimi aracılığıyla, Yeşil Kuşak boyunca uzanan doğal hazineleri korumak için güçlü bir ağ kurmayı başarmışlardır. EuroNatur; doğanın korunması, anlayışın geliştirilmesi ve ulusal sınırların ötesinde deneyimlerin paylaşılması için yeni fırsatlar sunmaktadır. EuroNatur’un proje alanlarında ortak kuruşlarla birlikte çalışarak ve EuroNatur bağışçılarının ve sponsorlarının desteğiyle daha yapılacak çok şey mevcut olup, Avrupa’nın doğal zenginliklerinin korunması için çok şey başarılmış ve Avrupa’nın doğal mirasını korumak için mücadele etmeye devam etmektedirler.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.

Dünyamızı Güzelleştiren Tüm Annelerin Anneler Gününü Kutluyoruz

Varlığı ile bizlere güç veren, desteğini bizden esirgemeyen, hayatımızın her alanında özveriyi, sevgiyi ve duyarlılığı temsil eden ve geleceğimizin mimarı olan tüm annelerin “Anneler Günü” kutlu olsun.

Bu vesileyle Salih Tatlıcı Vakfı; her yıl anneler gününde şehit olan erbaş ve erlerimizin kıymetli annelerinin ve çocuklu eşlerinin maddi ve manevi her zaman yanında olan Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulundu.

 

Nurten & Uğur Tatlıcı

Can Dostlarımıza Yardımcı Olmak İnsanlık Görevidir

Salih Tatlıcı Vakfı; hayvan hakları alanında Avrupa’nın önde gelen örgütlerinden biri olan ve hayvan istismarına karşı barışçıl bir şekilde kampanyalar yürüten, merkezi İtalya’da bulunan OIPA (Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü)’ne bağışta bulundu.

Hayvan İstismarı İle Mücadele ve Zulümsüz Bir Yaşam Tarzı Teşvik Edilmelidir

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu üyesi Uğur Tatlıcı; “Hayvanlara artık insan çıkarları için zarar verilmemeli, sömürülmemeli, hayatlarını barış içinde yaşamalarına izin verilmelidir. Tüm insanlar hayvanların haklarını tanımalı, saygı göstermeli ve hayvanlar tüm dünyada yasalarla koruma altına alınmalıdır. Türleri ne olursa olsun tüm hayvanlar temel yaşam ve özgürlük haklarından yararlanmalıdır. Biz de Vakıf olarak; hayvan istismarı ile mücade eden, tüm hayvanlar için zulümsüz bir yaşam tarzı teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapan “OIPA” isimli organizasyona bağışta bulunmayı görev bildik.” dedi.

“OIPA” (Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü)

Merkezi İtalya Milan şehrinde bulunan OIPA, 1981 yılından bugüne hayvan hakları alanında faaliyetini ülkemiz de dahil tüm dünya çapında sürdürmektedir. Dünyanın en köklü hayvan hakları gruplarından biridir.

OIPA, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı, Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne bağlı bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı, hayvan haklarının savunulması ve hayvanların her türlü kötü muameleye karşı savunulmasıdır. Aynı zamanda, dünya çapında her türlü hayvan deneyinin kaldırılması yoluyla halk sağlığını iyileştirme amacını da takip eder. Örgüt aynı zamanda, tehlikeli ekolojik koşulların insan sağlığına ve hayvan ve bitki yaşamının bütünlüğüne zarar verebileceği çevre savunması için de çalışmaktadır. Daha iyi, daha sağlıklı ve daha insani bir dünya, şiddete dayalı olmayan bir tıp bilimi, daha verimli bir sıhhi yapı, ekolojik olarak temiz bir çevre için katkı sağlamak istemektedir.

OIPA’nın faaliyetleri, şiddet içermeyen ve bireysel kişisel özgürlüğün ihlal edilmemesine dayanmaktadır. OIPA’nın birincil amacı, dünyadaki her ülkede dirikesimin kaldırılmasıdır.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.

Vakfımızdan Sudan’a İnsani Yardım

Vakfımız Sudan’daki iç savaştan olumsuz etkilenen sivil insanların hayatlarını kurtaran, gıda yardımı sağlayan ve beslenmeyi iyileştirmek ve dayanıklılık oluşturmak için topluluklarla birlikte çalışan uluslararası lider bir yardım kuruluşu olan World Food Programme (WFP) (Dünya Gıda Programı)’na bağışta bulundu.

Sudan’daki İç Savaş Mağdurlarına Destek Verdik

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tatlıcı; “Medyada yer alan haberlerden öğrendiğimize göre Sudan’daki insanlık dramı, açlığın da artmasıyla tırmanmaya devam ediyor. Rekor sayıda insan, yani nüfusun yaklaşık üçte biri, mevcut çatışma patlak vermeden önce Sudan’da zaten açlıkla karşı karşıyaydı. Devam eden şiddet, milyonlarca insanı daha açlığa sürükleme potansiyeline sahip. Vakıf olarak Sudan’da çok ihtiyaç duyulan gıda, tıbbi ve insani yardım sağlama faaliyetlerinin devam edebilmesi için Dünya Gıda Programı (WFP)’nın organize ettiği yardım kampanyasına destek verdik. Bu vesileyle iç savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik gayretlerin bir an önce olumlu bir şekilde sonuçlanmasını, barışın gelmesini diliyoruz.” dedi.

World Food Programme – WFP

Dünya Gıda Programı (WFP); 1961’de (ABD Başkanı Dwight Eisenhower’ın emriyle) Birleşmiş Milletler sistemi aracılığıyla gıda yardımı sağlamak için bir deney olarak oluşturuldu. Misyonu acil yardım, aynı zamanda rehabilitasyondur. İlk geliştirme programı 1963’te Sudan’daki Nubiyan toplumu için başlatıldı. Bugün WFP, hayat kurtaran ve hayat değiştiren dünyanın en büyük insani yardım kuruluşudur. Felaketler baş gösterdiğinde, beslenme ve gıda güvenliğini desteklemek için büyük çaba gösterir. Alan varlığı derindir; gıda ihtiyaçlarına ilişkin operasyonel anlayışı rakipsizdir.

Ekim 2020’de Norveç Nobel Komitesi, “açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine yaptığı katkı ve açlığın bir savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önlemek için itici bir güç olarak hareket etmesi” nedeniyle WFP’ye Nobel Barış Ödülü’nü vermeye karar verdi. 2022’de WFP, rekor kıran 14,2 milyar ABD doları tutarında katkı topladı. WFP’nin dünya çapında yaklaşık 21.000 personeli vardır ve bunların yüzde 90’ından fazlası, ajansın yardım sağladığı ülkelerde yerleşiktir. WFP, 36 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Roma merkezli iki kardeş kuruluşu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile yakın işbirliği içinde çalışır. WFP, gıda yardımı sağlamak ve açlığın altında yatan nedenlerle mücadele etmek için 900’den fazla ulusal ve uluslararası STK ile ortaklık kuruyor.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.