Uğur ve Nurten Tatlıcı’dan UNICEF’e Destek

Merhum işadamı Salih Tatlıcı’nın eşi Nurten Tatlıcı ile oğulları Uğur Tatlıcı; uluslararası bir yardım kuruluşu olan UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)’nun özellikle Ukrayna’da sürmekte olan savaştan olumsuz etkilenen çocuklar için organize ettiği “For Every Child in Danger (Tehlikedeki Her Çocuk İçin)”yardım kampanyasına bağışta bulundu.

Savaşların en büyük mağdurları masum çocuklardır

Bağışla ilgili olarak Uğur Tatlıcı; “Savaşların en büyük mağduru çocuklardır. Savaşlarda masum çocuklar hayatlarını olumsuz etkileyen gözyaşı, korku, şiddet ve acıyla karşılaşırlar. Bütün bu acı olaylara medya aracılığı ile şahit olmak bütün vicdan sahibi insanlar gibi bizim de içimizi derinden sızlatıyor. Hiçbir olay çocukların hayatlarını karartmanın gerekçesi olamaz. Sevgi ve huzurun hakim olduğu savaşsız bir dünya herkesin ama en çok da çocukların hakkı. Biz de annemle birlikte savaştan mağdur olan Ukrayna halkı için Türk Kızılay’ı ve “Uluslararası Kızılhaç Komitesi”’ne destek vermiştik. Bu def’a da UNICEF’in Ukrayna’daki çocuklar için organize ettiği yardım kampanyasına destek verdik. Bu vesileyle diplomatik gayretlerin biran önce olumlu bir şekilde sonuçlanarak, savaşın sona erip, barışın sürekli olarak sağlanması temennimizi de yineliyoruz.” dedi.

UNICEF – Her Çocuk İçin

UNICEF‘in açılımı, ‘Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ ‘dur. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak görev üstlenir. Buradaki temel görev ise çocukların hak ve hukukunu korumak, onları zor durumdan kurtarmak ve maddi manevi destek olmak şeklinde ifade edilebilir. UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), her çocuğun, özellikle de en zor ve dışlanmış durumda olan çocukların yaşatılması, korunması ve gelişimi için çalışır. 156 Ülke Ofisi ve 34 Milli Komitesi ile 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir. UNICEF‘in çalışmalarını sürdürdüğü öncelikli alanlar Eğitim, Çocuk Koruma, Sosyal Koruma, Gençlerin Katılımı ve Temel İhtiyaçlardır. Ayrıca, gerekli olduğu durumlarda Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) ile Sağlık ve Beslenme alanlarında da müdahalelerde bulunulmaktadır. Çok sayıda dünya ülkeleri tarafından imzalanmış bulunan Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda faaliyet gösteren UNICEF, çocuk haklarına kalıcı, etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak ve çocuklara yönelik davranışları çocuk hakları doğrultusunda uluslararası standartlara kavuşturmak amacıyla çaba göstermektedir. Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için şahsi gelirleri ile yapılmıştır.

Nurten ve Uğur Tatlıcı’dan “Uluslararası Kızılhaç Komitesi”’ne Destek

Nurten ve Uğur Tatlıcı; uluslararası bir yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin savaştan olumsuz etkilenen Ukrayna’daki sivil insanların sağlık, barınma, korunma, gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için organize ettiği “Ukrayna için insani yardım” kampanyasına bağışta bulundu.

Ukrayna’da savaş mağdurlarına destek veriyoruz

Bağışla ilgili olarak Uğur Tatlıcı; “Rahmetli babam Salih Tatlıcı, diyalog ve ikna yöntemiyle çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını söylerdi. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilim maalesef savaşa dönüştü. İnsanlık bir kez daha savaşın doğurduğu yıkım, acı ve kayıplarla sınanıyor. Daha önce yaşanmış benzerlerinin acısı henüz dinmeden uluslararası toplumun çaresiz kalarak izlediği bu krizde sivil yerleşimler savaş alanına dönüşmüş, sivil insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler korku ve panik içerisinde sığınaklarda, yeraltı metro istasyonlarında soğuk ve sıkıntılı şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Medyadan öğrendiğimize göre büyük kentlerde halk, acil sağlık, barınma, korunma, gıda ve hijyen hizmet ve malzemelerinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Ukrayna’da çok ihtiyaç duyulan tıbbi ve insani yardım sağlama faaliyetlerinin devam edebilmesi için organize ettiği yardım kampanyasına destek verdik. Bu vesileyle barışı yeniden sağlamaya yönelik diplomatik gayretlerinin biran önce olumlu bir şekilde sonuçlanmasını, savaşın sona erip, barışın gelmesini diliyoruz.” dedi.

Tarafsız ve Bağımsız İnsani Yardım Kuruluşu: Uluslararası Kızılhaç Komitesi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dünyanın en eski ve en tanınmış kuruluşlarındandır. Türkiye dahil 195 ülkenin üyesi bulunmasıyla birlikte uluslararası insancıl hukuk alanında önemli yeri bulunan yardım ve koruma faaliyetleri ile bağımsız ve tarafsız bir insani kuruluşlardan birisidir.

Misyonu; insan yaşamı ve onurunu korumak ve tüm dünyada savaş ile iç çatışma kurbanlarına yardım etmek, hümanizmin gücünü harekete geçirerek tüm dünyada güçsüz ve yardıma muhtaç insanların yaşamını iyileştirmektir.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için şahsi gelirleri ile yapılmıştır.

Uğur ve Nurten Tatlıcı’dan “Ukrayna İçin Şimdi!” Kampanyasına Destek

Merhum işadamı Salih Tatlıcı’nın eşi Nurten Tatlıcı ile oğulları Uğur Tatlıcı;

Kızılay’ımızın savaştan olumsuz etkilenen Ukrayna’daki sivil insanların sağlık, barınma, korunma, gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için organize ettiği “Ukrayna İçin Şimdi!” yardım kampanyasına bağışta bulundu. Kızılay Genel Başkanı Sayın Dr. Kerem Kınık’dan Nurten ve Uğur Tatlıcı’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Ukrayna’da savaş mağdurlarına destek olmak insanlık görevidir

Bağışla ilgili olarak Uğur Tatlıcı; “Rahmetli babam Salih Tatlıcı savaş insanlık için büyük bir felakettir ve sorunlar asla savaşla çözülemez, aksine büyür ve derinleşir derdi. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilim maalesef savaşa dönüştü. Savaşın en büyük mağdurları hiç kuşkusuz çocuklardır. Savaşlar çocukların geleceğini karartmakta, onları eğitimlerinden, beslenmelerinden yoksun bırakmakta, ailelerini dağıtmakta, en kötüsü canlarını almaktadır. Savaş insanların yaşam sevinçlerini ellerinden alır, ekonomik düzeni altüst eder. Annem ve ben bu savaşın bir an önce bitirilip sorunun diplomatik yöntemlerle çözülüp, barışın gelmesini diliyor, Kızılay’ımızın Ukraynalı savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmak için organize ettiği “Ukrayna İçin Şimdi!” kampanyasını can-ı gönülden destekliyoruz.” dedi.

İnsancıllığın, tarafsızlığın, barışın simgesi Türkiye Kızılay Derneği

Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla 11 Haziran 1868 tarihinde kurulmuştur. Kızılay’ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı “ay” dır. Yalnız Kızılay bayrağında “ay”ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur. Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir.

Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için şahsi gelirleri ile yapılmıştır.

Ukrayna’da Yaşanan Trajedi Yüreğimizi Parçalıyor…

Değerli Dostlar,

Savaşlarda ne yazık ki en çok yaşananlardan habersiz masum çocuklar acılar çekip, bedeller ödüyorlar. Evlerinde oyunlar oynayan, okullarında ders çalışan çocuklar ilk def’a karşılaştıkları olağanüstü bir panik ortamında ne olduğunu anlamadan apar topar en yakındaki sığınaklara götürülüyorlar.

Değişik medya kanallarında izlediğimiz görüntülerdeki bakışlar, korkuyu, mahrumiyeti ve üzüntüyü net bir şekilde anlatıyor. Arkalarında bombalanmış okulları ve kreşleri bırakıyorlar. Çocuklar artık sokaklarda bahçelerde oynamak yerine, soğuk kış koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ailesinden ayrı düşen çocuklar da var. Sığınakta dünyaya gelen bebekler herkes için umut oluyor.

Ukrayna’nın çocukları şimdi barış için dua ediyorlar…

Savaşın bir an önce bitirilip, sorunun diplomatik yöntemlerle çözülüp, barışın gelmesini yürekten arzu etmekten başka bir şey ne yazık ki elimizden gelmiyor.

Savaştan en fazla etkilenen zor durumdaki Ukrayna’lı çocuklar ve diğer yardıma muhtaç Ukraynalılar için yardım kampanyalarına desteğimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyurur, tüm hayırsever gönül dostlarımızı yardıma muhtaç Ukraynalılara destek olmaya davet ediyoruz.

 

Nurten & Uğur Tatlıcı

Vefalı Doğa Dostları Nurten ve Uğur Tatlıcı’dan Denizlerimizin Korunmasına Destek

Merhum işadamı Salih Tatlıcı’nın eşi Nurten Tatlıcı ile oğulları Uğur Tatlıcı; denizlerimizin, sahillerimizin ve su yollarının korunması ve temiz tutulması için önemli çalışmalar yapan Deniz Temiz Derneği/Turmepa’ya destek olmaya devam ediyorlar. Desteklerinden dolayı Nurten ve Uğur Tatlıcı’ya Deniz Temiz Derneği/Turmepa tarafından sertifika sunuldu.

Denizlerimizi yaşatmak için her zaman elele dayanışma içinde olmalıyız

Bağışla ilgili olarak Uğur Tatlıcı; “Bildiğiniz gibi merhum Salih Tatlıcı’nın aramızdan ayrıldığı 22 Şubat 2009 tarihinin her yıl dönümünde ulusal bir gazetede anma ilanı yayınladık. 2020 yılından itibaren, gazetede anma ilanı yayınlamak yerine sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak uygulamasına geçtiğimizi duyurmuştuk. Nitekim çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına desteğimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da aramızdan ayrılışının 13. yılında 22 Şubat’da rahmetli babam Salih Tatlıcı’yı yine mezarı başında özlemle andık. Ayrıca önceki yıllarda çeşitli vesilelerle Deniz Temiz Derneği/Turmepa’ya verdiğimiz desteğe bu yıl bir yenisini daha ekledik. Rahmetli Babam Salih Tatlıcı “denizler bana sakinlik ve huzur veriyor” derdi. Bildiğiniz gibi Turmepa, uzun yıllardır denizlerimizin temiz tutulması için önemli çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu. Biz de kendilerine deniz suyunun temizlenmesine yönelik faaliyetleri için bir destek vermek istedik.” dedi.

Türkiye’nin denizlerini ve suyollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA

TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 25 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. 1995 yılında yayınladığı “Denizleri Koruma Deklarasyonu” ile IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS ve IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteklerini alan TURMEPA, 19 Haziran 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir.

Türkiye’nin denizlerini ve suyollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen TURMEPA, ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren lider sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliği ile hem sualtı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için şahsi gelirleri ile yapılmıştır.