Skip to content

Bağış ve Sponsorluklar

Vakfımızdan Kanserle Mücadeleye Destek

Vakfımız; deneysel ve klinik kanser araştırmalarını desteklemek, kanserin doğası ve tedavisi hakkında bilgiyi yaymak ve ihtiyacı olan kanser hastalarına destek sağlamak amacıyla

üç ana alanda  (araştırma, bilgi ve hasta desteği) çalışmalar yapan asırlık kuruluş Danish Cancer Society (Danimarka Kanser Derneği)’ne bağışta bulundu. Bağışla ilgili dernekten Vakfımıza teşekkür belgesi sunuldu.

Kanserle Mücadele İçin Yapılan Çalışmalar Desteklenmelidir

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tatlıcı; “Kanser toplumumuzdaki pek çok kişiyi etkiliyor. Kansersiz bir yaşam için güçlü ve aktif bir çalışma gerekiyor. Daha az insanın kansere yakalanması, daha fazla insanın kanserden kurtulması ve kanserle ve sonrasında daha iyi bir yaşam için 100 yıldan fazla bir süredir araştırmalar, çalışmalar yapan Danish Cancer Society’e bağışta bulunmaktan Salih Tatlıcı Vakfı olarak  onur duyduk.” dedi.

Danish Cancer Society

Danish Cancer Society (Danimarka Kanser Derneği)’nin temel taşı, önde gelen Danimarkalı doktorların kanserle mücadele için çaba göstermeye karar verdiği 1904-05 yılında atıldı. Bu, Genel Danimarka Tabipler Birliği Kanser Komitesi’nin oluşturulmasıyla yapılmıştır. O dönemde radyumun kanseri iyileştirici etkisi yeni keşfedilmişti. Komitenin amacı radyum alımı için para toplamaktı. Frederik VIII’in 1912’de ölümü üzerine, kanser hastalarının radyumla tedavi edilebileceği radyum istasyonları (kanser hastaneleri) kurmak ve işletmekle görevlendirilen yeni kurulan Radyum Vakfı için ülke çapında bir bağış toplama etkinliği yapıldı. 1928 yılında, Danimarka Kanser Derneği Ulusal Birliği, Kanser Komitesi ve Radyum Vakfı’nın faaliyetleri ve finansmanının birleştirilmesiyle kuruldu.

Danimarka Kanser Derneği Ulusal Birliği 1928’de kurulduğunda, derneğin en önemli görevi kanser hastalarını tedavi etmekti. Dernek aynı zamanda deneysel ve klinik kanser araştırmalarını desteklemek, kanserin doğası ve tedavisi hakkında bilgiyi yaymak ve ihtiyacı olan kanser hastalarına destek sağlamaktı. Son üç alan aslında derneğin bugün çalıştığı alanların aynısıdır: araştırma, bilgilendirme ve hasta ve yakınlarına yardım, günümüzde tedavi ise kamu sektörü tarafından üstlenilmektedir.

Bununla birlikte, kanser araştırmaları başta olmak üzere diğer odak alanları da önemliydi ve derneğin 1960’lar ve 1970’ler boyunca güçlendirmeyi seçtiği araştırma tam da buydu. 1962 yılında radyum istasyonlarının işletmesi devlete devredildi ve devlet de giderek artan işletme desteği sağladı. Bugün, Danimarka Kanser Derneği hâlâ üç ana alanda (araştırma, bilgi ve hasta desteği) çalışmaktadır. Danimarka Kanser Derneği’nin sesinin ağırlığı mevcuttur, zira dernek ülkenin en büyük derneklerinden biri ve birçok üyeyi ve aktif gönüllüyü temsil etmektedir.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.