Skip to content

Bağış ve Sponsorluklar

Vakfımızdan HCWH Europe’a Destek

Vakıf olarak; tüm dünyada çatışmalardan, salgın hastalıklardan, doğal felaketlerden etkilenen insanlara tıbbi yardım sağlayan, kar amacı gütmeyen, yalnızca hasta bakımını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda para tasarrufu da sağlayan sürdürülebilir sağlık hizmetleri potansiyelini geliştirmek için  çalışmalar yapan Avrupa’daki üyeleri ve dünya çapındaki ortaklarıyla binlerce hastane, sağlık lideri ve sağlık uzmanından oluşan bir ağ olan uluslararası, bağımsız bir tıbbi, insani yardım kuruluşu olan, merkezi Brüksel’de bulunan Health Care Without Harm (HCWH) Europe organizasyonuna bağışta bulunduk. Bağışla ilgili olarak adıgeçen organizasyon tarafından Vakfımıza teşekkür belgesi sunuldu.

Sağlık Sektörüyle Bağlantılı Olarak Herkesin Oynayacağı Hayati Bir Rol Vardır

Bağışla ilgili olarak Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tatlıcı; “Sağlık sektörü, yalnızca büyüklüğü ve çevresel etkisi nedeniyle değil, aynı zamanda toplumdaki rolü ve konumu nedeniyle de benzersiz ve acil bir role sahiptir. Sağlık uygulayıcılarına güvenilir, saygı duyulur ve dinlenir. Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmadan özveri ve kararlılıkla insanların yardımına koşan ülkemiz ve dünyamızdaki tüm sağlık emekçilerine minnettarız. Daha dayanıklı sağlık sistemleri yaratan, insanları ve gezegenimizi güvende tutan, politika eylemleri için baskı yaparak yalnızca hasta bakımını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda para tasarrufu da sağlayan sürdürülebilir sağlık hizmetleri potansiyelini sergiliyen çalışmaları desteklemek gerekir. Bağışımız;  kimyasallar, iklim değişikliği, yeşil bina, sürdürülebilir tedarik, ilaç, sürdürülebilir gıda gibi temel konularda sağlık profesyonellerinin sesini daha fazla duyurmalarına imkan tanıyacak ve Health Care Without Harm (HCWH) Europe’un bağımsız ve saygın bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmesine yardımcı olacağı için mutluyuz.” dedi.

Health Care Without Harm (HCWH) Europe

Health Care Without Harm (HCWH) Europe (Zararsız Sağlık Hizmetleri Avrupa), Brüksel’de bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için toplum genelinde eyleme ilham veren, katalizör görevi gören bir projedir. İnsanların daha sağlıklı bir gezegende daha sağlıklı yaşayabilmeleri için topluluklarda değişimi yönlendiren bir yaklaşıma sahiptir. HCWH; Avrupa’daki üyeleri ve dünya çapındaki ortaklarıyla binlerce hastane, sağlık lideri ve sağlık uzmanından oluşan bir ağdır. Hareket, karbon emisyonlarını azaltmanın yeni yollarını bulan hastane yöneticilerini, ameliyatlarda tek kullanımlık plastiklere aşırı bağımlılığı sona erdiren hemşire ve doktorları, toksik kimyasallara daha güvenli alternatifler arayan araştırmacıları bir araya getirmektedir. Böylece kullanılanlar insan sağlığı ve ekosistemlerimiz için daha güvenli hale gelmektedir. Çevreyi kirleten ilaçlardan uzaklaşmak isteyen satın alma ekiplerini desteklemekte, hemşirelerin iklim değişikliğinin toplumlarımız üzerindeki etkisini nasıl azaltabilecekleri konusunda farkındalık yaratmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu alanda belirtilen bağışlar ve yardım projeleri, vakfımızın kurucusu Nurten Tatlıcı ve onun değerli oğlu Uğur Tatlıcı tarafından, 2009 yılında ebediyete uğurladıkları, ismi vakfımız ile yaşamaya devam eden yardımsever insan merhum Salih Tatlıcı anısına ve onun yardımseverliğini kendi benliklerinde yaşatmak için yapılmıştır.