Skip to content

Duyurular

Uluslararası Hoşgörü Günü

UNESCO‘nun 1995 Hoşgörü İlkeleri Bildirgesi:

“Hoşgörü, dünya kültürlerimizin zengin çeşitliliğine, ifade biçimlerimize ve insan olma yollarımıza saygı duymak, bunları kabul etmek ve takdir etmektir.”

Barışı arzulayan, demokrasinin yükselişte olduğu bir dünyada halâ ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, milliyetçiliğin aşırı biçimlerinin, dini fanatizmin ve her türlü toplumsal dışlama ve ayrımcılığın güçlü bir şekilde yeniden canlandığına üzülerek tanık olmaktayız.

Hoşgörü; dünya kültürlerinin zengin çeşitliliğine, ifade biçimlerine ve insan olma yollarına saygı ve takdirdir. Hoşgörü, başkalarının evrensel insan haklarını ve temel özgürlüklerini tanır. İnsanlar doğal olarak çeşitlidir. Dünyanın her bölgesinde karma toplulukların hayatta kalmasını ancak hoşgörü sağlayabilir.

Vakıf olarak; 1996 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 16 Kasım “Uluslararası Hoşgörü Günü” nün tüm dünyada ve ülkemizde değişik din, inanç ve kültürlerden gelen insanların, karşılıklı hoşgörü ilkesi çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız hukuk uygulamalarının geçerli olduğu, barış ve uyum içinde yaşayabilecekleri bir dünya yaratılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmasını diliyoruz.


Nurten & Uğur Tatlıcı